Author: Katy Godsell

Mae prentisiaid a hyfforddeion ledled Cymru wedi gallu symud ymlaen â’u rhaglenni dysgu yn ystod cyfnod cau Coronavirus diolch i newidiadau ymatebol ac arloesol a wnaed gan eu darparwyr hyfforddiant, gan gynnwys cefnogaeth ar-lein ac ymarferol. Mae ffawd dysgwyr wedi bod ar ei uchaf ym meddyliau darparwyr hyfforddiant sydd wedi dangos ystwythder wrth addasu eu dulliau cyflwyno dysgu… Read more »

Coronafirws f gweithwyr rheng ront ledled Cymru yn derbyn potensial ly achub bywyd masgiau wyneb , capiau llawfeddygol a scrubs a wnaed gan staff a gyflogir gan y darparwr dysgu sydd wedi ennill gwobrau Hyfforddiant Cambrian yn eu hamser hamdden. Lisa Jagger , mae croeso swyddog hyfforddi o Lanelli , oedd y cyntaf cyflogai i… Read more »

Pennawd llun: Tudalen o’r gweithdy Arwyr Bwyd. Mae plant a rhieni sy’n cael eu cloi lawr ledled Cymru yn dysgu sut y gallant chwarae eu rhan wrth ofalu am y blaned diolch i weithdy ar-lein, arwyr bwyd rhyngweithiol. Mae’r gweithdy dwyieithog 30 munud am ddim, sy’n hyrwyddo nodau datblygu cynaliadwyedd byd-eang, wedi’i ddatblygu gan Donna… Read more »

Pennawd llun: Stefan Rice ar waith y llynedd Bwtsiera WorldSkills UK competitio n derfynol. Gyda dim ond wythnos i fynd i gystadlu yng Nghystadleuaeth WorldSkills UK 2020 Butchery WorldSkills UK , mae enillydd medal aur y llynedd wedi bod yn egluro pam y dylai cigyddion talentog daflu eu hetiau yn y cylch. Gorchfygodd Stefan Rice,… Read more »

Er bod llawer o fusnesau ar gau yn ystod pandemig Coronavirus, mae prentisiaid ledled Cymru yn bwrw ymlaen â’u cymwysterau gyda chefnogaeth ar-lein gan eu darparwr dysgu. Mae cyfarwyddwyr a staff y darparwr dysgu Cambrian Training, sydd wedi ennill gwobrau, i gyd yn gweithio o bell gartref yn ystod y pandemig ond yn parhau i… Read more »

Pennawd llun: Cigyddion yn cystadlu yng nghystadleuaeth WorldSkills UK y llynedd. Mae’r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth i ddod o hyd i gigydd gorau’r DU wedi’i ymestyn i Fai 5 oherwydd argyfwng Coronavirus. Trefnwyd y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Cystadleuaeth UK Butchery WorldSkills UK yn wreiddiol ar gyfer Ebrill 2, ond mae WorldSkills UK… Read more »

Pennawd llun: Cigyddion yn cystadlu yng nghystadleuaeth WorldSkills UK y llynedd. Oes gennych chi’r sgiliau, y wybodaeth a’r ymroddiad i ddod yn gigydd pencampwr? Mae helfa ledled y wlad ar y gweill i ddod o hyd i gigyddion talentog a medrus i gystadlu yng nghystadleuaeth 2020 Butchery WorldSkills UK. Dyluniwyd Cystadlaethau WorldSkills UK gan arbenigwyr… Read more »

Mae’r cwmni dysgu yn y gwaith blaengar, sy’n cyflwyno prentisiaethau ar draws Cymru, wedi dechrau’r degawd newydd a’i 25ain mlwyddyn o gyflwyno sgiliau gydag arolygiad disglair gan Estyn. Derbyniodd Hyfforddiant Cambrian, sydd â swyddfeydd yn y Trallwng, Llanelli, Llanfair-ym-muallt, Caergybi a Bae Colwyn, farnau ‘Da’ ar draws pob maes arolygu gan Estyn, sef Arolygiaeth Ei… Read more »

Picture caption: Llun o Sian Clarke, is-gadeirydd Helping Our Homeless Wales a’r gwirfoddolwr Liam Crosby gyda rheolwr gyfarwyddwr Hyfforddiant Cambrian, Arwyn Watkins a’r aelodau staff Loz Gaskin, Donna Heath, Shirley Chelmick a Steve Bound a helpodd gasglu bocsys esgidiau, bagiau o fwyd a siacedi i’r elusen. Mae cyfarwyddwyr a staff caredig mewn cwmni hyfforddiant arobryn… Read more »

Picture captions: Stefan Rice gyda’i fedal aur ar ôl ennill rownd derfynol Cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK. Ymateb Stefan Rice, y cigydd o Stafford oedd “Rydw i ar ben fy nigon ac yn gegrwth” ar ôl iddo ennill yn rownd derfynol Cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK ar y penwythnos. Llwyddodd Stefan, sy’n 35 oed, o Cannock ac… Read more »