Mae angen gweinyddwyr ar bob lefel ar sefydliadau; o ysgrifenyddion i weithredwyr datblygu busnes sy’n gwneud penderfyniadau strategol i gynorthwywyr gweinyddol gydag ystod eang o sgiliau clerigol.

Ceir cyfleoedd i weinyddwyr ar draws y rhan fwyaf o sectorau yng Nghymru. Gall cyflogwyr amrywio o gorfforaethau rhyngwladol gyda miloedd o aelodau staff, i gwmnïau bach gyda llai na deg gweithiwr.

Gall prentisiaethau helpu staff i ddatblygu a defnyddio sgiliau sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cynigiwn brentisiaethau o lefel sylfaen i brentisiaethau uwch ar draws Cymru mewn Busnes a Gweinyddiaeth. Gellir defnyddio’r prentisiaethau hyn ar draws ystod eang o sectorau a rolau swyddi.

Mae prentisiaethau’n darparu rhaglen syml a rhesymol o ddysgu sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu gyda chymwysterau cenedlaethol eraill.

Anelwn at roi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr, i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ganolfan gymeradwy gydag Edexcel i gyflwyno hyfforddiant mewn Busnes a Gweinyddiaeth.

 

Mae’r cymwysterau canlynol ar gael mewn Busnes a Gweinyddiaeth;

  • Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2 mewn Busnes a Gweinyddiaeth
  • Prentisiaeth Lefel 3 mewn Busnes a Gweinyddiaeth
  • Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Busnes a Gweinyddiaeth Broffesiynol

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Mae’r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. I gael rhagor o wybodaeth mewn perthynas â hyn, cliciwch fan hyn >>

Cyflogwyr
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio gwych gyda chyflogwyr o bob maint ledled Cymru. Mae gennym rwydwaith o gyflogwyr sy’n cymryd rhan mewn prentisiaethau fel rhan o’u rhaglen datblygu hyfforddiant ac rydym yn croesawu unrhyw ymholiadau newydd gan gyflogwyr yng Nghymru bob amser.

Cysylltwch â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a gyflwynwn neu os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’n cymwysterau, mae croeso i chi gysylltu â’n Pennaeth Uned ar gyfer Busnes a Gweinyddiaeth, Heather Martinheather@cambriantraining.com