Cyfle i Unigolyn Graddedig- Personél Gwerthiant | Dyfed Steels Ltd, Llanelli

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolyn uchel ei gymhelliant i ymuno â’n tîm gwerthiant yn swyddfa Llanelli. Byddai’r tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys;

  • Delio â gwerthiant ac ymholiadau dros y ffôn a thrwy e-bost
  • Ffonio cwsmeriaid lle bo angen i fynd ar drywydd potensial gwerthu
  • Cyfrifo a phrisio gwaith
  • Ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol cyffredinol sy’n gysylltiedig â gwerthiant
  • Mae Cymraeg llafar o fantais oherwydd bod nifer o’n cwsmeriaid yn siarad Cymraeg.
  • Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y cyfle i ennill gwybodaeth helaeth am y diwydiant dal stoc dur.

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40464

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online