Cynorthwyydd Adwerthu Dan Hyfforddiant | Easts of Brecon, Aberhonddu

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y tasgau dyddiol yn cynnwys pob agwedd ar y busnes adwerthu, gyda’r dyletswyddau adwerthu cyffredinol yn cynnwys:
• Delio â chwsmeriaid yn ddyddiol
• Delio ag ymholiadau gan gwsmeriaid
• Ail-lenwi stoc
• Rheoli stoc
• Dilyn gweithdrefnau’r cwmni

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 27/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40099

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online