Cynorthwyydd Adwerthu / Gwerthiant Ar-lein | Connectec Ltd, Wrecsam

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

  • Casglu a phecynnu archebion, didoli post, rheoli casgliadau parseli,
  • Dyletswyddau domestig, derbyn danfoniadau,
  • Gwirio danfoniadau yn erbyn archebion prynu, a rhoi manylion i reolwyr lle ceir anghysonderau.
  • Didoli eitemau newydd, a chreu cronfeydd data i ychwanegu cynnwys newydd
  • Gweini cwsmeriaid yn y ganolfan adwerthu.
  • Cwblhau cronfeydd data’n gywir
  • Cwblhau cyfrifon stoc lle bo’n briodol.
  • Archwilio’r cyflenwadau pecynnu’n gyson a rhoi gwybod at ddibenion ail-archebu
  • Gwirio’r stocrestr goll ar bob Marchnadle, gan ychwanegu yn ôl yr angen, a sicrhau bod eitemau cyfyngedig yn anghywir.
  • Cyflawni unrhyw dasgau/dyletswyddau eraill fel y bo angen yn rhesymol.

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: £7.93 yr awr

Dyddiad Cau: 06/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=42031

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online