Cynorthwyydd Blaen Tŷ | The Old Market Square Deli, Caerfyrddin

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo gyda dyletswyddau’r gegin/paratoi bwyd mewn caffi/deli prysur yn ogystal â gweini cwsmeriaid ym mlaen y tŷ, mewn caffi sy’n eistedd hyd at 26 o bobl a phrydau cludfwyd ac arlwyo ar gyfer digwyddiadau allanol. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i;

  • Gweini cwsmeriaid,
  • Trafod arian a thaliadau,
  • Cymryd archebion yn gywir,
  • Sicrhau bod y caffi’n lân ac yn daclus drwy’r amser,
  • Cynorthwyo wrth baratoi bwyd,
  • Golchi sosbenni, a
  • Gwneud coffi,
  • Bydd angen i chi gynnal lefel uchel o lendid drwy’r amser i sicrhau amgylchedd gweithio diogel a glân,
  • Bydd angen i chi fynychu cwrs hylendid bwyd lefel 2 fel rhan o’ch hyfforddiant parhaus.

Oriau: 20 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=42125

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online