Cynorthwyydd Cegin / Cogydd dan Hyfforddiant | Gateway Resort Ltd, Llanelli

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae Gateway yn recriwtio staff i ymuno â’n busnes sy’n ehangu. Rydym yn canolbwyntio ar wneud yn siŵr ein bod ni wastad yn gweini bwyd a diod blasus. Rydym yn chwilio am aelodau tîm sy’n mwynhau gweithio gyda phobl ac yn angerddol ynghylch cyflwyno bwyd o’r ansawdd uchaf posibl. Bydd eich prif dasgau fel Cynorthwyydd Cegin / Cogydd dan Hyfforddiant yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

  • Baratoi, coginio a chyflwyno bwyd yn unol â’r safonau angenrheidiol,
  • Gwneud yn siŵr y caiff bwyd ei weini’n brydlon,
  • Monitro cynhyrchiant bwyd i sicrhau ansawdd a maint dognau cyson,
  • Rheoli stoc,
  • Dilyn canllawiau hylendid ac iechyd a diogelwch perthnasol,
  • Tasgau dyddiol a osodwyd gan y prif gogydd/rheolwr y gegin,
  • Glanhau pob ardal yn ddyddiol

Oriau: 35 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40718

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online