Cynorthwyydd Cegin dan Hyfforddiant | Mamma Lou’s Catering, Corwen

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd dyletswyddau cyffredinol y gegin yn cynnwys:

  • Paratoi bwyd a gwneud brechdanau
  • Coginio archebion byrion – brecwastau gan mwyaf.
  • Glanhau, sy’n mynd rhagddo trwy’r dydd a glanhau trwyadl hefyd.
  • Cynnal lefelau diogelwch a hylendid bwyd uchel a sicrhau y cwblheir y cofnodion cyfatebol.
  • Gweini cwsmeriaid yn y siop a thros y ffôn.
  • Dechrau sifftiau cynnar yn y bore (6.30am / 7am) a rhywfaint o waith ar y penwythnos.

Oriau: 30 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40154

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online