Cynorthwyydd Cigydd a Siop dan Hyfforddiant | Porthcawl Butchers Ltd, Pen-y-bont ar Ogwr

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Byddai’r tasgau dyddiol yn golygu paratoi’r holl gig a dofednod trwy sgiliau torri, tynnu esgyrn, clymu a briwo i’w harddangos mewn cownteri oer gan ddefnyddio sgiliau arddangos a chreadigedd gwych. Byddai gofal cwsmeriaid da, gwybodaeth am y til a gwybodaeth am gigyddiaeth a delicatessen o fantais. Mae angen glanhau a gweinyddu cyffredinol i gadw cofnodion i gydymffurfio â’r Hazard Analysis and Critical Control Point i gigyddion. Mae’r gallu i siarad Cymraeg o fantais gan y byddai’n well gan rai o’n cwsmeriaid i bobl ddelio â nhw yn y Gymraeg.

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40372

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online