Cynorthwyydd Cyffredinol | Coedcanlas Artisan Food Products, Sir Benfro

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio yn y diwydiant bwyd crefftus. Mae potensial i’r ymgeisydd iawn gymryd mwy o gyfrifoldeb yn y cwmni a symud eu gyrfaoedd ymlaen ymhellach gyda ni. Bydd rhai tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i;

  • Baratoi bwyd,
  • Coginio,
  • Labelu cynhyrchion,
  • Pecynnu archebion i’w dosbarthu gan sicrhau bod popeth wedi’i gyfrif amdano a’i gofnodi,
  • Gweithredu archebion y rhyngrwyd,
  • Dyletswyddau glanhau cyffredinol i sicrhau y cedwir yr amgylchedd gwaith yn lân ac yn daclus bob amser yn unol â’r deddfau diogelwch bwyd,
  • Cynorthwyo aelodau staff eraill gyda thasgau dyddiol

Oriau: 36 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 03/06/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=42054

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online