Cynorthwyydd Cymorth Swyddfa Dan Hyfforddiant | Metro Rod, Abertawe

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae Metro Rod, Abertawe yn fusnes gofal ac atgyweirio draeniau rhanbarthol o safon ac yn rhan o rwydwaith cenedlaethol gweithrediadau Metro Rod. Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cymorth Swyddfa i weithio ochr yn ochr â’n tîm swyddfa presennol a chynorthwyo yn ochr weinyddol y busnes. Swydd amser llawn wag yw hon a bydd yn cynnwys amrywiaeth o rolau yn y swyddfa gan gynnwys trefnu amserlenni, trafod galwadau sy’n dod i mewn a thasgau arbenigol fel dadansoddi a rheoli arolygon goruchwylio draeniau.

Bydd angen i chi:

  • Dderbyn, cofnodi a phrosesu ceisiadau am wasanaeth sy’n dod i mewn trwy e-bost, y system cronfa ddata a ffôn.
  • Darparu cymorth gweinyddol effeithiol ac effeithlon
  • Prosesu argymhellion am waith pellach, tendrau, dyfynbrisiau ac arolygon Teledu Cylch Cyfyng
  • Prosesu a rheoli’r fflyd cerbydau gan gynnwys MOT, cofnodion gwasanaeth ac archwiliadau o faniau.
  • Cynnal cofrestr o Gytundebau Cynnal a Chadw (Arferol) wedi’u Cynllunio Ymlaen Llaw
  • Cofnodi manylion gwaith yn gywir trwy systemau mewnol a chleientiaid
  • Darparu cymorth gweinyddol i’r tîm. Rheoli’r gwaith o brynu nwyddau papur ac ati, offer diogelu personol ac ati; Gwisgoedd unffurf, deunyddiau adeiladu a llogi a llogi diddefnydd offer at ddibenion atgyweirio draeniau
  • Cyfathrebu’n effeithiol gyda chleientiaid a chydweithwyr y swyddfa i sicrhau y darperir gwasanaeth gwych i gwsmeriaid bob amser

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: £7.21 i £8.41 yr awr yn dibynnu ar oedran a gwybodaeth

Dyddiad Cau: 27/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40649

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online