Cynorthwyydd Gofal Dan Hyfforddiant | Cartref Gofal Preswyl Hollybank, Shotton

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd dyletswyddau a chyfrifoldebau’n cynnwys:

  • Darparu safon uchel o ofal parhaus i bob cleient er mwyn sicrhau ansawdd bywyd.
  • Trin cleientiaid, teuluoedd, cydweithwyr a phobl eraill gydag urddas, parch a dealltwriaeth.
  • Glynu wrth yr holl bolisïau a gweithdrefnau mewnol ac allanol.
  • Darparu pob agwedd ar ofal a chymorth cyffredinol gan gynorthwyo cleientiaid gyda hylendid personol, mynd i’r toiled, anghenion dietegol, symudedd a bwydo yn unol â Chynlluniau Gofal.
  • Cefnogi ac annog cyfoethogiad bywydau pob dydd cleientiaid trwy gymryd rhan yn weithgar i fynd ar drywydd diddordebau, gweithgareddau a hobïau a helpu datblygu eu hanghenion cymdeithasol, emosiynol ac ysbrydol.
  • Helpu hyrwyddo, trefnu a chymryd rhan yng ngweithgareddau’r Asiantaeth.

Oriau: 25 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40899

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online