Cynorthwyydd Gweinyddu Cyllid | Capestone Organic Poultry Ltd, Hwlffordd

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

 • Olrhain a monitro’r holl wariant sy’n gysylltiedig â phrosiectau wedi’u hariannu gan grantiau a phrosiectau cyfalaf mawrion,
 • Cyfrannu at y rhagolygon arian wythnosol,
 • Dyletswyddau gweinyddol cyffredinol fel dadansoddi gwariant cyflenwyr, adalw a thrin a thrafod gwybodaeth am werthiant hanesyddol,
 • Profi systemau a phrosesau cyllid newydd,
 • Cefnogi’r broses gyllidebau a rhagweld fel y bo angen,
 • Cyflenwi am y swyddogaeth cyfrifon i’w talu,
 • Gwneud penderfyniadau
 • Addasu i newid ac ymdopi â phwysau
 • Dadansoddi ac adrodd ar ddata
 • Cyflawni canlyniadau
 • Unrhyw ddyletswydd resymol arall fel a ofynnwyd gan reolwr ac sy’n gymesur â lefel y gwaith a’u gallu eu hunain,

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: £7.50 yr awr

Dyddiad Cau: 27/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40805

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online