Cynorthwyydd Gwerthiant a Gwasanaeth Mewnol Dan Hyfforddiant | Morgan & Morgan, Total Office Solutions, Cross Hands

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am y dyletswyddau canlynol yn ystod eu hamser fel Cynorthwyydd Gwerthiant a Gwasanaeth Mewnol Dan Hyfforddiant

  • Gwerthu ystod eang o gynhyrchion swyddfa a gwasanaethau i fusnesau bach a chanolig eu maint.
  • Gweithio mewn tîm bach, o gronfa ddata bresennol, gan weithio tuag at dargedau dyddiol/wythnosol a misol i gyflawni nodau personol/cwmni.
  • Cyfle gwych i ymuno â thîm newydd mewn sefydliad wedi’i yrru a bywiog.
  • Mae’r gallu i siarad Cymraeg o fantais oherwydd byddai’n well gan rai cleientiaid i bobl ddelio â nhw yn Gymraeg.

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 27/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=39797

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online