Cynorthwyydd Iard Cyffredinol Dan Hyfforddiant | CME (Developments) Ltd, Ystradgynlais

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Byddai diddordeb mewn offer a pheiriannau o fantais. Byddai’r dyletswyddau’n cynnwys:

  • Cynorthwyo staff y cownter.
  • Trefnu’r iard gyda hyfforddiant a dysgu sut mae’r gweithrediadau’n gweithio.

Byddai Trwydded Yrru lawn yn cael ei ffafrio (neu’n dysgu gyrru ar hyn o bryd) oherwydd gallai fod disgwyl i chi fynd allan i gasglu ac ati ar ôl hyfforddiant helaeth. Mae’r gallu i siarad Cymraeg o fantais gan y byddai’n well gan rai o’n cleientiaid i bobl ddelio â nhw yn y Gymraeg.

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 27/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40639

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online