Gweithredwr Gwerthiant dan Hyfforddiant | C&T Eco Consultants Ltd, Pontardawe

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd angen i’r ymgeiswyr llwyddiannus gyflawni’r dyletswyddau canlynol yn ystod eu hamser yn y cwmni:

  • Gwneud galwadau tuag allan trwy ddeialydd awtomataidd
  • Creu busnes newydd potensial a threfnu apwyntiadau cartref o ansawdd
  • Ymgysylltiad effeithiol a chwestiynu cleientiaid mewn perthynas â’u Boeler
  • Cofnodi gwybodaeth yn gywir
  • Cyflawni targedau unigol
  • Mae’r gallu i siarad Cymraeg o fantais gan y byddai’n well gan rai o’n cleientiaid i bobl ddelio â nhw yn y Gymraeg.

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40495

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online