Cynorthwyydd Marchnata a Gweinyddu | ALM Group Facilities Services, Abertawe

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y dyletswyddau Marchnata a Gweinyddu’n cynnwys:

  • Hyrwyddo’r busnes trwy’r cyfryngau cymdeithasol a phlatfformau eraill
  • Dynodi cyfleoedd am waith
  • Cynorthwyo wrth ddatblygu busnes
  • Rhoi dogfennau at ei gilydd yn barod i dendro
  • Cysylltu â chwsmeriaid newydd ac sydd eisoes yn bodoli
  • Dyletswyddau gweinyddol cyffredinol a ffeilio

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=39539

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online