Cynorthwyydd Marchnata Dan Hyfforddiant | Varleys of Newtown Ltd, Powys

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae gennym swydd amser llawn am Gynorthwyydd Marchnata yn ein Cangen yn y Drenewydd (Ceginau, Ystafelloedd Ymolchi, Teils) ar hyn o bryd.

Dylai’r ymgeiswyr allu bodloni’r meini prawf canlynol:

  • Caiff gwybodaeth am Adobe Photoshop ac InDesign ei ffafrio
  • Gwybodaeth am e-fasnach a Marchnata ar y we
  • Sgiliau cyfrifiadurol gwych
  • Rhifedd da
  • Diddordeb neu wybodaeth am farchnata
  • Gweithio ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol y cwmni fel Facebook a Twitter i ddiweddaru, hyrwyddo a marchnata’r cwmni
  • Llygad am fanylder a Dylunio

Oriau: 38.5 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 10/06/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=42117

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online