Cynorthwyydd Rhostio Coffi dan Hyfforddiant | Coaltown Coffee Roasters, Llandybie

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae Coaltown Coffee Roasters yn rhostiwr coffi arbenigol sy’n ehangu yn Rhydaman, De Cymru. Rydym yn chwilio am bobl ifanc angerddol sydd yr un mor gyffrous ynghylch rhostio a chyflenwi coffi arbenigol i Gymru ag yr ydym ni. Bydd y rôl yn cynnwys:

  • Cynorthwyo mewn tasgau rhostio dyddiol
  • Siarad a chysylltu â’n cwsmeriaid
  • Y Cyfryngau Cymdeithasol
  • Cysgodi’r Rhostfeistr i ddysgu pob agwedd ar goffi arbenigol.
  • Datblygu ryseitiau mwydo a rhostio
  • Cwpanu a datblygu cyfuniadau
  • Cefnogi Cynhyrchiant
  • Cefnogi sesiynau hyfforddiant
  • Gweinyddu a gwasanaeth cwsmeriaid
  • Rhaid i’r ymgeiswyr allu gyrru er mwyn cynorthwyo â danfoniadau a charu dysgu a bod yn rhan o’r diwydiant coffi.

DS Ni chaniateir defnyddio ffonau symudol yn ystod oriau gwaith

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=42026

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online