Cynorthwyydd Siop Dan Hyfforddiant | JT Supplements Ltd, Rhydaman

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i;

  • Becynnu a dosbarthu archebion ar-lein,
  • Cadw diweddaru’r stoc ar ein gwefan,
  • Cynnal ardal waith lân a thaclus,
  • Delio â chwsmeriaid wyneb yn wyneb, dros y ffôn a thrwy e-bost,
  • Derbyn danfoniadau gan sicrhau bod popeth wedi’i gyfrif amdano,
  • Rheoli stoc,
  • Cynnal a glanhau’n parlwr gwelyau haul ar ôl eu defnyddio,
  • Byddai siarad Cymraeg o fantais gan fod nifer o gwsmeriaid yn siarad Cymraeg,

Oriau: 25 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40808

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online