Datblygwr Gwe Iau Dan Hyfforddiant (Lefel Raddedig / Diploma) | Insynch Business Services Ltd, Aberystwyth

Posted 2 years ago

Disgrifiad Cryno o’r Rôl: Rydym yn edrych i recriwtio Dylunydd Gwe Iau i ymuno â’n Tîm Datblygu a Dylunio’r We. Mae’r gallu i weithio gyda’n cleientiaid yn hyderus ac yn broffesiynol i gynhyrchu gwaith eithriadol yn hollbwysig. Yn ogystal â chreu Gwefannau’n seiliedig ar ddyluniadau a grëwyd gan ein tîm dylunio, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio ar agweddau technegol ein contractau marchnata digidol. Bydd y rôl yn amrywiol ac yn  gofyn am ystod eang o sgiliau a gallu i weithio dan bwysau fel rhan o dîm. Bydd gallu gweithio yn ôl eich menter eich hun yn hollbwysig.

Bydd Cyfrifoldebau’r rôl yn cynnwys:

  • Datblygu Gwefan o ddyluniadau a gyflenwyd, codio CSS a PHP – CS-Cart, Concrete5 a WordPress
  • Addasu codau i fodloni gofynion penodol
  • Rheoli Gwe-letya.
  • Llenwi Gwefannau newydd gyda data yn gywir.
  • Golygu delweddau.
  • Cynnal Gwefannau presennol yn brydlon mewn ymateb i alw’r cleientiaid.
  • Cwrdd â chleientiaid a meithrin ymddiriedaeth a pherthynas.
  • Gweithio fel rhan o dîm ar nifer fawr o brosiectau ar yr un pryd.
  • Tasgau amrywiol eraill yn y swyddfa fel y bo’n ofynnol.
  • Gweithio ar amrywiaeth fawr o wahanol systemau.

Oriau: 37 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 01/07/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=42122

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online