Datblygwr Meddalwedd Iau Dan Hyfforddiant | Data Management Associates Ltd, Llanelli

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am Ddatblygwr Iau i ymuno â thîm bach, sy’n frwdfrydig ynghylch cyfrifiaduro/codio.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd fod yn ddysgwyr cyflym a all ddangos canlyniadau o fewn amserlenni tynn ac ymroi eu hunain i’r ystod o offer meddalwedd a ddefnyddiwn. Mae’r ymgeisydd llwyddiannus yn debygol o fod yn frwdfrydig ynghylch cyfrifiadura / codio gyda gwybodaeth gyffredinol dda am galedwedd a meddalwedd cyfrifiadura. Mae angen golygwedd ac agwedd broffesiynol ac ymfalchïwn ar wasanaeth cwsmeriaid rhagorol.

Oriau: 37.5 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 27/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=39429

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online