Datblygwr TG Graddedig | Atebol Cyfyngedig, Aberystwyth

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gyflawni’r dyletswyddau dyddiol canlynol:

  • Dylunio gwefan
  • Gallu i godio a defnyddio amrywiaeth o becynnau megis Joomla, silverstripe
  • Datblygu a dylunio gwefannau dwyieithog newydd
  • Gwybodaeth am ddatblygu apiau
  • Diddordeb mewn dysgu technolegau newydd a’u gweithredu
  • Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg o fantais gan fod y cwmni’n sefydliad dwyieithog.

Oriau: 30 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 27/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=39300

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online