Gwas/Morwyn Cegin Dan Hyfforddiant | Gwesty’r Marine, Aberystwyth

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am Was/Morwyn Cegin rhan-amser i weithio gyda’n tîm arlwyo. Bydd angen i chi gyflawni’r dyletswyddau canlynol:

  • Sicrhau y cedwir y gegin yn lân ac yn daclus drwy’r amser trwy sicrhau y cedwir lefel uchel o lendid.
  • Casglu a golchi sosbenni
  • Glanhau ardaloedd ac offer paratoi bwyd, yn ogystal â’r llestri, y cyllyll a’r ffyrc.
  • Dadlwytho’r danfoniadau bwyd ac offer
  • Cadw’r stordy’n drefnus.
  • Glanhau’r gegin yn drwyadl.

Oriau: 25 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40152

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online