Gweinyddwr Data | Hyfforddiant Cambrian

Posted 8 months ago

Wedi’i leoli yn y Brif Swyddfa Y Trallwng
(Ar gyfer cyfnod mamolaeth am gyfnod o 6 mis gydag estyniad posibl)
Mae hon yn swydd dros dro ar gyfer cyfnod mamolaeth yn y busnes.
37 awr yr wythnos
Cyflog yn dibynnu ar sgiliau gwybodaeth a phrofiad ynghyd â chynllun pensiwn cwmni

Cylch gwaith y swydd fydd cyflawni dyletswyddau gweinyddol, cynnal copi caled a systemau a gwybodaeth swyddfa gyfrifiadurol. Cysylltu â chleientiaid a chwsmeriaid mewnol ac allanol dros y ffôn ac yn electronig mewn perthynas â’n holl gontractau Llywodraeth Cymru. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau trefnu a rhyngbersonol rhagorol, sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid, a bod yn gyfathrebwr effeithiol ac yn rhugl, gyda’r gallu i weithio’n unigol ac fel rhan o dîm gyda sylw i fanylion. Mae’r wybodaeth a’r sgiliau i ddefnyddio amrywiaeth o becynnau TG a meddalwedd gan gynnwys Microsoft Office yn hanfodol, tra hefyd yn gyfarwydd â rhaglenni rhyngrwyd ac e-bost. Mae’r gallu i reoli amser a gweithio i derfynau amser caeth yn rhagofyniad ar gyfer rôl y swydd. Mae siarad Cymraeg yn ddymunol er nad yw’n hanfodol.

I wneud cais ysgrifennwch yn y lle cyntaf amgáu eich CV llawn a’ch manylion cyflog cyfredol at:

Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf, Tŷ Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Clawdd Offa, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.

E-bost: Stephen@cambriantraining.com Ffôn: 01938 555 893

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 12 Ebrill 2019

Job Features

Job CategoryYmunwch â'n Tîm!

Apply Online