Gweinyddydd Swyddfa | Derw Glass, Boncath

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am Weinyddydd Swyddfa yn Derw Glass Ltd i ymuno â’n tîm sy’n tyfu. Bydd rhai tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i;

  • Ateb y ffonau’n gwrtais, yn llawn gwybodaeth ac yn gyfeillgar,
  • Cofnodi data i’n systemau,
  • Sganio dogfennau,
  • Defnyddio’r peiriant ffrancio,
  • Anfon anfonebau,

Oriau: 30 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 10/06/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=42115

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online