Gweithiwr Ffatri | Derw Glass, Boncath

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am Weithiwr Ffatri Dan Hyfforddiant yn Derw Glass Ltd i ymuno â’n tîm sy’n tyfu. Bydd rhai tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i;

  • Drafod gwydr,
  • Cofnodi manyleb y swydd yn gywir i’r systemau cyfrifiadurol,
  • Pecynnu’r cynnyrch gorffenedig yn barod i’w gludo,
  • Llwytho i ddanfon,
  • Golchi gwydr,
  • Sicrhau y cedwir yr ardal waith yn lân ac yn daclus drwy’r amser.

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 10/06/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=42114

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online