Gweithredwr Cynhyrchu Dan Hyfforddiant | Dyfed Steels Ltd, Llanelli

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Gweithredu dewis o beiriannau tra dan oruchwyliaeth, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i;

  • Gylchlifiau,
  • Dril,
  • Pwnsh
  • Gilotinau
  • Proffil.

Dyletswyddau eraill sy’n cynnwys:

  • Archwilio’r Peiriant am ddiffygion neu namau cyn gweithredu,
  • Cwblhau’r log gwaith dyddiol,
  • Cydymffurfio â gweithdrefnau rheoli ansawdd a chynhyrchiant y ffatri

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40468

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online