Gweithredwr Melin Goed / Cynorthwyydd Cynhyrchu Gwasarn Ceffylau | G&M Davies Ltd, Llanferres

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

  • Dysgu a deall y broses yn y felin a chylch y coed a bod yn hyfedr yn holl feysydd y broses.
  • Cynorthwyo gyda chynhyrchu a phecynnu’r cynhyrchion gwasarn ceffylau.
  • Rhaid glynu wrth bolisïau iechyd a diogelwch y cwmni bob amser a gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Oriau: 32 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40818

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online