Gwerthwr Blodau a Chynorthwyydd Adwerthu Dan Hyfforddiant | Serendipity Flowers, Y Trallwng

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

  • Siarad â chwsmeriaid am eu hanghenion a’u helpu i ddewis blodau a phlanhigion
  • Cymryd archebion mewn person, ar y ffôn ac ar-lein
  • Cadw blodau mewn cyflwr perffaith
  • Paratoi trefniadau ar gyfer priodasau, dathliadau ac angladdau
  • Dysgu sgiliau blodeuwriaeth fel weirio a chyflwyniad
  • Rhoi cyngor ar ofal planhigion
  • Rhoi arddangosiadau blodau at ei gilydd mewn digwyddiadau
  • Cymryd taliadau arian a cherdyn a gwneud yn siŵr fod y til yn mantoli
  • Bodloni Targedau Gwerthiant
  • Glanhau fasys a chadw’r siop yn daclus

Oriau: 30 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 10/06/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=42119

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online