Hyfforddai / Cogydd Commis | The Grove, Narberth

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â’n tîm cegin sy’n tyfu yn The Grove Arberth. Bydd rhai tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i;

  • Gynorthwyo wrth baratoi bwyd i westeion a staff dan oruchwyliaeth eich Cogyddion,
  • Monitro a chynnal safonau ac ansawdd bwyd cyson ym mhob ardal,
  • Cymryd rhan yng ngweithdrefn HACCP yn unol â dogfen diogelwch bwyd y cwmni,

Prif Gyfrifoldebau;

  • Glendid, rheoli stoc, trefn a safonau’r adran,
  • Archebu’n ddyddiol, gan gadw mewn cof defnydd o stoc, cynllunio bwydlenni a lefelau busnes,
  • Cynorthwyo cogyddion eraill a helpu ei gilydd i gadw’n uchel eu cymhelliant a chadw ffocws,
  • Cadw safonau hylendid personol uchel, gwisg unffurf lân a brawdoliaeth,
  • Gweithio’n adeiladol fel rhan o dîm,
  • Meddu ar ddull ymroddedig i ddatblygu gwasanaeth creadigol yn y gegin,

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 27/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40857

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online