Labrwr Dan Hyfforddiant | Keith Williams Building Contractor, Llanelli

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Cyflawni tasgau a roddwyd gan yr Adeiladwr, gan gynnwys:

  • Ennill gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch yn y gweithle,
  • Deall sut i ddefnyddio offer yn ddiogel mewn tasgau,
  • Dringo ysgolion i doeon,
  • Cymysgu sment,
  • Dysgu pob agwedd ar waith adeiladu,
  • Bydd angen gweithio ym mhob tywydd,

Oriau: 25 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 27/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40849

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online