Labrwr / Plastrwr Dan Hyfforddiant | Celtic Restorations Ltd, Llandybie

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Cyflawni gwaith mewn cysylltiad â chynorthwyo plastrwr hynod fedrus. Mae hyn yn cynnwys yr holl waith paratoi wrth ddarparu’r gwasanaeth hwn e.e. cymysgu ac ati, labro cyffredinol ac ati. Cyfle i’r labrwr ddatblygu sgiliau gyda’r bwriad o fod yn brentis plastrwr. Bydd y prif ddyletswyddau’n cynnwys:

  • Sicrhau bod y cwsmer yn cael gwasanaeth effeithiol cwrtais.
  • Cynorthwyo’r plastrwr amlfedrus er mwyn iddo allu cyflawni tasgau plastro’n effeithiol, gan gynnwys casglu a dychwelyd deunyddiau i’r siopau.
  • Ymgymryd â dyletswyddau llafurio ar gyfer gwaith amlfasnach arall a gyflawnir.
  • Arsylwi’r holl reoliadau Iechyd a Diogelwch a Gwaith a rhoi gwybod am bob perygl i’r rheolwr llinell.

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 03/06/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=42144

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online