Peiriannydd Dylunio Graddedig | Whitland Engineering Ltd, Caerfyrddin

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolyn Graddedig i ymuno â’n tîm dylunio fan hyn yn Whitland Engineering Ltd. Bydd rhai o’r tasgau dyddiol yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i;

  • Weithio fel rhan o’r tîm dylunio, gan weithion yn y sector gwasanaethau gan mwyaf,
  • Creu gwaith dylunio wedi’i deilwra i fanyleb a gofynion y cleient,
  • Presenoldeb ar y safle ar gyfer arolygon dimensiynol,
  • Mynychu cyfarfodydd dylunio gyda chleientiaid
  • Rydym yn chwilio am rywun sydd am ddatblygu gyrfa mewn peirianneg dylunio,
  • Datblygu dylunio
  • Peirianneg fecanyddol sy’n edrych ar waith dur a phrosesau gwaith pibelli
  • Defnyddio meddalwedd Auto Desk yn ogystal â gweithio gyda meddalwedd 3D Inventor,

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: £8.00 yr awr neu’n uwch yn dibynnu ar wybodaeth

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=39686

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online