Peiriannydd Gosod a Gweithgynhyrchu Dan Hyfforddiant | Auto-Dor Ltd, Llanelli

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

  • Gweithio mewn tîm i weithgynhyrchu a gosod cloriau rholio a drysau modurdai.
  • Bydd y tasgau dyddiol yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i;
  • Baratoi’r ardal yn barod i weithgynhyrchu,
  • Mesur estyll yn gywir yn barod i’w torri,
  • Defnyddio offer pŵer i dorri a chynhyrchu drysau modurdai a chloriau rholio,
  • Gweithgynhyrchu cydrannau drysau modurdai’n gyffredinol,
  • Llwytho’r faniau’n barod am osodiadau’r dydd gydag aelodau eraill o’r tîm,
  • Teithio i’r safle, boed hynny i dai, siopau neu safleoedd adeiladu’r cwsmeriaid,
  • Cynorthwyo’r uwch beiriannydd wrth osod y clawr rholio/drws y modurdy

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 27/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=39646

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online