Prentis Cynorthwyydd Arlwyo | Genie Fish & Chips Ltd, Y Drenewydd

Posted 2 years ago

Paratoi a choginio bwyd i safon uchel gan ddilyn cyfarwyddyd y Cyflogwr. Cymryd archebion a gweini bwyd i safon uchel. Gweithio gydag aelodau eraill y tîm a dilyn yr holl arferion Hylendid Bwyd ac Iechyd a Diogelwch.

Dylai’r rhinweddau dymunol gynnwys:  ymddangosiad glân, taclus. Gallu gweithio gyda phobl eraill, mae gwybodaeth am goginio o fantais. Angerdd a balchder yn eu gwaith. Cof da.

Oriau: Patrwm sifftiau wedi’i drefnu ymlaen llaw rhwng 10am a 10pm dros 7 niwrnod. Mae hyn yn cynnwys penwythnosau.

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 04/06/18

Job Features

Job CategoryPrentisiaethau

Apply Online