Rheolwr Cynhyrchu Dan Hyfforddiant | Dyfed Steels Ltd, Llanelli

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

  • Optimeiddio gwaith i fwyhau cynhyrchiant,
  • Amserlennu cynhyrchiant ar gyfer system tair sifft,
  • Sicrhau cydymffurfiaeth gydag ansawdd cynhyrchu’r ffatri, rheoli a gweithdrefnau iechyd a diogelwch
  • Cysylltu rhwng staff cynhyrchu, gwerthiant a llawr y siop
  • Sicrhau diogelwch trwy ddilyn gweithdrefnau cynhyrchu cywir,
  • Sicrhau bod yr holl waith wedi’i gwblhau wedi’u hamserlennu i’w danfon, wedi’u cadarnhau ac wedi’u rhoi i’w cludo

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40465

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online