Rheolwr Marchnata Digidol E-Fasnach | Celtic Green Energy, Llanelli

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae swydd wedi codi am Reolwr Marchnata Digidol Dan Hyfforddiant. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am rywun sydd â gwybodaeth am farchnata hunan-ddechreuwr a fydd yn gweithio’n agos gyda’n dylunydd graffig mewnol i gynhyrchu cynnwys gwreiddiol. Gan ein bod ni’n tyfu, rydym yn chwilio am Reolwr Marchnata E-Fasnach Dan Hyfforddiant gyda gwybodaeth am y maes digidol i ymuno â’n tîm i gynorthwyo gydag ystod eang o weithgareddau marchnata e-fasnach a digidol. Rydym yn dîm bach gyda chynlluniau mawr a llawer i’w wneud, felly mae cyfle i gael profiad ar draws ystod eang o weithgareddau. Rhaid bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn uchel ei gymhelliant a chreadigol gydag angerdd am gysylltu â chwsmeriaid cyfredol ac i’r dyfodol ynghyd â bod yn angerddol ynghylch y cyfryngau cymdeithasol a marchnata dros y rhyngrwyd/digidol.

Dan oruchwyliaeth staff cymwys, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi’i hyfforddi i gynorthwyo gyda:

 • Chreu a gweithredu’r cynllun Marchnata ar-lein
 • Gweinyddu’r gwaith o greu a chyhoeddi cynnwys perthnasol, gwreiddiol, ansawdd uchel.
 • Rheoli’r rhestr anfon a phostio cylchlythyrau
 • Creu ac ysgrifennu cynnwys ar-lein ac all-lein atyniadol
 • Monitro perfformiad y safle gan ddefnyddio dangosfyrddau ac offer ar-lein
 • Adrodd yn wythnosol ac yn fisol ar ystadegau/dangosyddion perfformiad allweddol
 • Monitro ac ymateb i adborth gan gwsmeriaid
 • Gweithgareddau SEO i optimeiddio’n safle
 • Cyflwyno syniadau gwella’r wefan ac ymchwilio i fygs
 • Chwilio am gyfleoedd newydd a’u harchwilio i adeiladu ymwybyddiaeth o frandiau a chaffael cwsmeriaid
 • Byddai unrhyw wybodaeth neu ddefnydd blaenorol o farchnata digidol/ y we seiliedig ar fasnach o fantais.
 • Hynod drefnus
 • Yn fedrus mewn Google Analytics ac Excel
 • Yn fedrus wrth olygu HTML a CSS sylfaenol
 • Yn fedrus wrth olygu Ffotograffau sylfaenol
 • Mae defnyddio e-bost ymatebol o fantais

Oriau: 37.5 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=39698

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online