Rheolwr Prosiect Graddedig | CDSM Interactive Solutions Ltd, Abertawe

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Darparwr atebion dysgu digidol yw CDSM Interactive Solutions, sy’n cynnig cynnwys e-ddysgu a phlatfform dysgu cyfoes wedi’u teilwra. Fel sefydliad sy’n tyfu sy’n gweithio ar brosiectau rhyngwladol, mae ein harbenigedd, ac ymroddiad ein staff sgiliau uchel, yn golygu ein bod ni’n parhau i yrru ein hunain at lwyddiant arobryn pellach.

Rydym wrthi’n chwilio am Reolwr Prosiect lefel raddedig i ymuno â’r tîm sy’n tyfu. Byddwch yn dechrau mewn swydd lefel iau, yn dysgu gweithio ar ystod eang o brosiectau, a’u rheoli hyd at gwblhau. Bob dydd, byddwch yn gyfrifol am ddeall a chyfleu prosiectau ac yn delio â diwygiadau neu faterion a allai effeithio ar gyflawni’r prosiect i amser ac i’r gyllideb. Byddwch hefyd yn dysgu creu dogfennaeth prosiect (siartiau Gantt, cerrig milltir, sesiynau briffio ac ati) ac yn datblygu i fyny’r ysgol yrfa yn y sefydliad.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol radd Cyfrifiadura neu Fusnes (ond byddwn yn ystyried graddau eraill), a byddwn yn edrych i ddatblygu eu gyrfa o Gydlynu Prosiectau i Reoli Prosiectau. Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi ar y methodolegau prosiect perthnasol a ddefnyddiwyd, ond rydym yn chwilio am rywun sy’n uchel ei gymhelliant, yn drefnus ac yn gallu gwneud sawl tasg ar yr un pryd yn hawdd, yn ogystal â bod yn gyfforddus mewn rôl sy’n wynebu cleientiaid. Byddwch hefyd yn rhagweithiol ac yn hyblyg er mwyn bodloni dyddiadau cau prosiectau, a byddai unrhyw brofiad neu amlygiad i weithio mewn amgylchedd hyblyg o fantais.

Byddwch yn mwynhau gweithio ar brosiectau arloesol a gyflwynir i ystod eang o gleientiaid Cenedlaethol a Rhyngwladol megis Llywodraeth Cymru, BMW, Honda a Mitsubishi. Bydd CDSM yn parhau i gefnogi’r ymgeisydd llwyddiannus ar drywydd achrediad a gydnabyddir gan y diwydiant a pherthnasol i ddatblygu eu gyrfa Rheoli Prosiectau ymhellach.

Oriau: 37.5 yr wythnos

Cyflog: £8.21 yr awr

Dyddiad Cau: 27/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=39928

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online