Swyddog Perthynas Sgiliau Cyflogadwyedd | Hyfforddiant Cambrian

Posted 8 months ago

(Ar gyfer absenoldeb mamolaeth am gyfnod o 6 – 12 mis ar y mwyaf)

Mae hon yn swydd dros dro am gyfnod penodol i gwmpasu cyfnod mamolaeth parhaol deiliaid swydd.

(Rhan amser 22.5 awr / 3 diwrnod yr wythnos)
Cyflog yn dibynnu ar sgiliau gwybodaeth a phrofiad ynghyd â chynllun pensiwn cwmni

Cylch gwaith y swydd fydd cyflawni dyletswyddau gweinyddol, cynnal copi caled a systemau a gwybodaeth swyddfa gyfrifiadurol. Cysylltu â chleientiaid a chwsmeriaid mewnol ac allanol dros y ffôn ac yn electronig mewn perthynas â’n Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau trefnu a rhyngbersonol rhagorol, sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid, a bod yn gyfathrebwr effeithiol ac yn rhugl, gyda’r gallu i weithio’n unigol ac fel rhan o dîm gyda sylw i fanylion. Mae’r wybodaeth a’r sgiliau i ddefnyddio amrywiaeth o becynnau TG a meddalwedd gan gynnwys Microsoft Office yn hanfodol, tra hefyd yn gyfarwydd â rhaglenni rhyngrwyd ac e-bost. Mae’r gallu i reoli amser a gweithio i derfynau amser caeth yn rhagofyniad ar gyfer rôl y swydd. Mae siarad Cymraeg yn ddymunol er nad yw’n hanfodol.

I wneud cais ysgrifennwch yn y lle cyntaf amgáu eich CV llawn a’ch manylion cyflog cyfredol at:

Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf, Tŷ Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Clawdd Offa, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.
E-bost: Stephen@cambriantraining.com Ffôn: 01938 555 893

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 12 Ebrill 2019

Apply Online