Technegydd Stiwdio Crochenwaith Dan Hyfforddiant / Cynorthwyydd Gwerthiant | Play Cwtsh / Cwtsh Chwarae, Rhydaman

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig gyda diddordeb mewn celf a chrefft i weithio yn ein stiwdio Peintiwch eich crochenwaith eich hun.

Bydd y rôl yn cynnwys cynorthwyo cwsmeriaid (oedolion a phlant) gyda syniadau, ysbrydoliaeth a thechnegau, yn ogystal â gwydro a thanio eu darnau. Cynorthwyo gyda’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y Cwtsh. Mae’r Gymraeg yn ddymunol oherwydd bod nifer o’n cwsmeriaid yn siarad Cymraeg.

Oriau: 25 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 27/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=40258

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online