Category: 2018

Cig Oen Cymreig yw’r cig o ddewis ar gyfer Gwobrau Prawf Blas newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru sy’n ceisio arddangos y gorau o gig oen Cymreig Fel datblygiad newydd ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2018, mae’r gymdeithas wedi ymuno â Hyfforddiant Cambrian, Cymdeithas Coginio Cymru a Thîm Coginio Cymru, i gyflwyno Gwobrau Blas Ffair… Read more »

Mae’r prentis cogydd Thomas Martin wrth ei fodd yn coginio ac mae eisoes wedi cael profiad o weithio yn rhai o fwytai gorau Llundain. Ac yntau’n 22 oed, mae’n gobeithio y bydd ei lwybr gyrfa’n ei arwain i wireddu ei uchelgais o agor bwyty yng Nghaerdydd i hyrwyddo cynhwysion gorau Cymru. Ar ôl dilyn Prentisiaeth… Read more »

Mae cigyddion dawnus ledled Cymru yn hogi eu cyllyll wrth iddynt baratoi i roi eu sgiliau ar brawf ym mhrif gystadleuaeth gigyddiaeth y genedl yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt fis nesaf. Bydd enillydd y gystadleuaeth, ar ddydd Mawrth, Tachwedd 27, yn ennill teitl o fri Cigydd y Flwyddyn Cymru ynghyd â siec am… Read more »

Yr uchelgais o fod yn gwmni gorau ei sector oedd yr hwb i gwmni cigydda a phrosesu cig yng ngorllewin Cymru sefydlu academi hyfforddi fewnol i ddatblygu gweithwyr medrus. Mae Celtica Foods o Cross Hands, sy’n rhan o gwmni cyfanwerthu bwyd annibynnol Castell Howell, wedi hyfforddi 45 o brentisiaid dros y pedair blynedd diwethaf ac… Read more »

Ar ôl lansio rhaglen brentisiaethau bum mlynedd yn ôl, mae cynhyrchiant, ymgysylltiad y gweithlu a chyfraddau cadw staff wedi gwella yng nghwmni Mainetti sydd â gweithlu rhyngwladol o dros 200. Mae cwmni Mainetti o Wrecsam ailddefnyddio, ailgylchu ac ailddosbarthu hangers dillad i gwmnïau siopau mawr ac maent yn trafod tua miliwn o hangers y dydd.… Read more »

Bydd pum cigydd dawnus o bob cwr o’r DU yn cystadlu yn rownd derfynol gornest fawreddog Cigyddiaeth WorldSkills UK ym mis Tachwedd. Enillodd y cigyddion eu lleoedd yn rownd derfynol y Sioe Sgiliau yn yr NEC Birmingham o 15 i 17 Tachwedd ar ôl creu argraff ar y beirniaid yn rowndiau rhanbarthol Cymru a Lloegr,… Read more »

Mae busnes teuluol bach o’r gogledd, Lelo Skip Hire, sydd wedi dyblu ei drosiant ers iddo recriwtio’i brentis cyntaf bedair blynedd yn ôl, ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol o bwys. I ddechrau, cymerodd Oswyn Jones, sy’n rhedeg y cwmni o Gorwen, ei fab 16 oed Daniel i weithio i’r cwmni ar y… Read more »

Mae gwasanaeth newydd ar gael ar gyfer busnesau sy’n awyddus i recriwtio prentisiaid neu ddefnyddio’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru i gynyddu sgiliau eu gweithwyr. Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), sy’n cynrychioli dros gant o ddarparwyr dysgu ledled Cymru, wedi penodi tîm o arbenigwyr i’w gwneud yn haws i gyflogwyr ymwneud â Rhaglen Brentisiaethau Llywodraeth… Read more »

Two experienced Welsh chefs will be on a mission to save their country’s culinary heritage and traditions when they attend the World Heritage Cuisine Summit and Food Festival in India later this year. Gareth Johns, head chef at The Wynnstay Hotel, Machynlleth and Chris Bason, head of the hospitality business unit at Cambrian Training Company,… Read more »

Mae un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru wedi cryfhau ei dîm i ddarparu “datrysiad digidol” a fydd yn golygu dull symlach o ymdrin â’i brosesau gweinyddu a chasglu data. Mae Alex Hogg, dadansoddwr rheoli gwybodaeth newydd Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng, yn dyfeisio’r datrysiad mewn ymateb i fenter Ddigidol Anedig ar gyfer darparwyr… Read more »