Category: Archive 2020

Sut i bigo cyw iâr gan Chris Jones, ein Pennaeth Prentisiaethau Bwyd a Diod Mae cyw wedi’i hollti’n coginio’n gynt ac yn fwy cyfartal. Mae modd i’r cynnydd yn arwynebedd yr wyneb ddargludo gwres yn llawer cynt na’r aderyn cyfan. Mae hollti’r cyw hefyd yn amlygu mwy o’r croen i’r gwres, sy’n arwain at groen… Read more »

Mae deunaw o gyflogwyr a dysgwyr sydd wedi rhagori mewn rhaglenni hyfforddiant, prentisiaethau, a hyfforddiant cyflogaeth a sgiliau sy’n cael eu darparu gan un o ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith gorau Cymru, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau Cwmni Hyfforddiant Cambrian. Bydd Hyfforddiant Cambrian, sydd â swyddfeydd yn y Trallwng, Caergybi, Bae Colwyn… Read more »

Yn fuan iawn, bydd y Gymraes, Alana Spencer, a enillodd gystadleuaeth The Apprentice ar y BBC yn 2016 yn dweud y geiriau enwog “You’re hired”, wrth iddi ddathlu Wythnos Prentisiaethau Cymru trwy fynd ati i recriwtio’i phrentis cyntaf ei hun. Mae Alana, 27 oed, eisoes yn cyflogi saith aelod o staff yn ei chwmni cacennau… Read more »

The Falcondale Hotel… Pam benderfynoch chi ymhél â prentisiaethau? Fe wnaethon ni benderfynu ymgysylltu â phrentisiaethau gan ein bod ni’n teimlo bod prentisiaethau’n ddelfrydol ar gyfer busnesau fel ni yn y diwydiant lletygarwch, felly gall ein gweithwyr ennill cymhwyster galwedigaethol a gydnabyddir yn genedlaethol a chymhwyso eu sgiliau a’u gwybodaeth newydd i’w rôl swydd. Sut… Read more »

  Rheolwr Prentisiaethau, Tracey Gilliam: Pa sgiliau allweddol wnaethoch chi eu dysgu ar eich prentisiaeth? Roedd y sgiliau allweddol a ddysgais yn cynnwys gwella fy nysgu a fy mherfformiad fy hun, a datrys problemau. Y tri sgil allweddol oedd Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a TG  A fuasech chi’n argymell Prentisiaeth? Os felly, pam? Fe fuaswn yn… Read more »

The Celtic Manor Resort… Pam benderfynoch chi ymhél â prentisiaethau? Mae prinder pobl hynod fedrus yn y diwydiant lletygarwch. Mae’r rhaglen brentisiaeth yn ein galluogi ni i hyfforddi’n staff i sicrhau eu bod yn cyflawni i’r safonau sy’n ofynnol yn ein busnes, ac fel cyrchfan 5 seren, mae hyn yn hollbwysig i’n llwyddiant. Mae ymhél… Read more »

Gan Nick Davies, Hyfforddwr Crefftau, Hyfforddiant Cambrian Tymor yr Helgig ydy’r adeg gorau o’r flwyddyn i roi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol. Mae’n debyg eich bod chi wedi mwynhau blas cigog, bras ac ansawdd danteithiol helgig mewn bwytai, ond ydych chi wedi ceisio ail-greu’r prydau hyn gartref? Y Nadolig hwn, beth am roi cynnig… Read more »

Mae prentisiaethau’n ffordd wych o gychwyn eich gyrfa neu gael rhai sgiliau newydd yn eich rôl bresennol…serch hynny, mae yna rai camsyniadau cyffredin y mae angen i ni eu cywiro. 1. Dim ond mewn diwydiannau llaw y ceir prentisiaethau. Mae prentisiaethau bellach ar gael mewn dros 170 o ddiwydiannau…sy’n gyfwerth â thros 1,500 o alwedigaethau!… Read more »

Mae’r cwmni dysgu yn y gwaith blaengar, sy’n cyflwyno prentisiaethau ar draws Cymru, wedi dechrau’r degawd newydd a’i 25ain mlwyddyn o gyflwyno sgiliau gydag arolygiad disglair gan Estyn. Derbyniodd Hyfforddiant Cambrian, sydd â swyddfeydd yn y Trallwng, Llanelli, Llanfair-ym-muallt, Caergybi a Bae Colwyn, farnau ‘Da’ ar draws pob maes arolygu gan Estyn, sef Arolygiaeth Ei… Read more »

  1. Cyfyngwch eich gwybodaeth bersonol. – Byddwch yn ofalus ynghylch yr hyn rydych chi’n ei bostio, oherwydd gallech fod yn datgelu manylion personol pwysig amdanoch chi eich hun, a allai gael eu camddefnyddio gan sgamwyr. 2. Gwiriwch eich gosodiadau preifatrwydd yn rheolaidd, gan nad oes angen i ddarpar Gyflogwyr neu Gwsmeriaid wybod eich statws… Read more »