Cyrsiau Busnes

Darparwn ddatblygiad proffesiynol parhaus i’r sector gwasanaethau a busnes. Cynigiwn gyrsiau hyblyg, hygyrch a gwerth am arian i lawer o fusnesau ar hyd a lled y wlad.

Cydnabyddwn fod uwchraddio’ch gwybodaeth a’ch sgiliau’n rheolaidd yn hanfodol i gynnal lefelau uchel o allu proffesiynol. Fel darparwr hyfforddiant, mae gennym yr hyblygrwydd i gyflwyno hyfforddiant ar adeg ac amser sy’n gweddu i chi ac i anghenion eich busnes.

Mae ein holl gyrsiau hyfforddiant wedi’u hachredu a’u cyflwyno gan hyfforddwyr ardystiedig;

 

associated logos