Cynhyrchu bwyd yw bwydydd wedi’u pecynnu a gynhyrchir y tu allan i’r cartref i’w prynu. Mae’r cynhyrchion a brynwch yn ein siopau a’n harchfarchnadoedd yno oherwydd ymdrechion miloedd o bobl sy’n gweithio mewn gwahanol ddiwydiannau bwyd a diod yng nghadwyn fwyd Cymru. Gall hyn amrywio o gigydd yn paratoi cig i ddiwydiannau bwyd rhyngwladol.

Mae gan y gadwyn cynhyrchu bwyd dri cham – amaethyddiaeth, cynhyrchu ac adwerthu/arlwyo. Cynhelir y gwaith cynhyrchu bwyd a diod mewn ffatrïoedd sy’n amrywio mewn maint i’r rhai sy’n cyflogi dim ond rhai gweithwyr i’r rhai sy’n cyflogi cannoedd.

Mewn gwirionedd, mae’r diwydiant cynhyrchu bwyd a diod yn cynnwys dros 30 sector gwahanol. Yr un mwyaf o’r rhain yw sector y popty, a ddilynir gan brosesu cig, diwydiannau diodydd, hufenfeydd, bwyd anifeiliaid a phrosesu pysgod.

Cynhyrchwyr bwyd a diod yw’r cyswllt hanfodol yn y gadwyn cyflenwi bwyd. Rydym yn cymryd yr hyn a dyfir gan ffermwyr ac yn ei droi i’r cynhyrchion a werthir gan adwerthwyr ac arlwywyr i’w cwsmeriaid, sef y cyhoedd.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cynigiwn brentisiaethau o lefel sylfaen i brentisiaethau uwch ar draws Cymru mewn Cynhyrchu Bwyd. Gall dysgu trwy brentisiaethau helpu staff i ddatblygu sgiliau ymarferol sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant.

Mae’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau’n cynnig fframwaith syml a rhesymol sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau’r dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu.

Ei nod yw rhoi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ganolfan gymeradwy gydag Edexcel ar gyfer cyflwyno hyfforddiant mewn Cynhyrchu Bwyd.

O fewn y fframwaith yma, mae’r cymwysterau canlynol ar gael;

  • Lefel 2 mewn Sgiliau diwydiant Bragu
  • Lefel 2 mewn Sgiliau Diwydiant Llaeth
  • Lefel 2 mewn Sgiliau Cynnyrch fres
  • Lefel 2 mewns Arwain Tim Bwyd
  • Lefel 3 mewn Rheoli Bwyd
  • Lefel 2 & 3 mewn Sgiliau Diwydiant Pysgod a Physgod Cregyn
  • Lefel 2 & 3 mewn Sgiliau Diwydiant pobi professionyol
  • Lefel 2 & 3 mewn Sgiliau Diwydiant Bwyd
  • Lefel 2 & 3 mewn Sgiliau Diwydiant Cig a Dofendod
  • Lefel 4 mewn Rhagoriaeth Gweithgynhyrchu Bwyd

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Mae’r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. I gael rhagor o wybodaeth mewn perthynas â hyn, cliciwch fan hyn >>

Cyflogwyr y gweithiwn gyda nhw:
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio gwych gyda chyflogwyr ledled Cymru yn y Diwydiant Cynhyrchu Bwyd ac rydym yn parhau i rwydweithio gyda chyflogwyr sy’n ystyried cymryd rhan mewn prentisiaethau fel rhan o’u rhaglen datblygu hyfforddiant.

Cysylltwch â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a gyflwynwn neu os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o’n cymwysterau, mae croeso i chi gysylltu â’n Pennaeth Uned Fusnes ar gyfer Cynhyrchu Bwyd, Chris Jones; chrisjones@cambriantraining.com