Swyddi

Swyddog Hyfforddiant

o ansawdd

I asesu mewn Gweinyddu Busnes/Arwain a Rheoli Tîm

Wedi’i leoli yn Ardal Ceredigion.

(37 awr yr wythnos)

Ystod cyflog yn dechrau o £19,270.00 y flwyddyn hyd at £21,641.00 y flwyddyn yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad gwybodaeth ynghyd â chynllun pensiwn cwmni.

Mae profiad galwedigaethol blaenorol yn y sectorau diwydiannol uchod yn hanfodol fel y gallwn gyflwyno dysgu ar lefel prentisiaeth uwch. Mae Dyfarniad Aseswr a siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus hunan-gofrestru fel Ymarferydd Dysgu sy’n Seiliedig ar Waith gyda’r Cyngor Gweithlu Addysgol. Mae angen trwydded yrru lawn ac mae trafnidiaeth eich hunain yn hanfodol ar gyfer y swydd hon gan y disgwylir i chi deithio i ymweld â dysgwyr.

I wneud cais am y swydd hon, ysgrifennwch yn y lle cyntaf drwy amgáu eich CV llawn a manylion cyflog cyfredol at:

Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf, Tŷ Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Clawdd Offa, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.

E-bost: stephen@cambriantraining.com Ffôn: 01938 555 893

Bydd angen gwiriad DBS manwl a thelir gan y cyflogwr.

_______________________________________________________________________

Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch
o ansawdd uchel
I’w lleoli yn Mhrif Swyddfa Y Trallwng (mae angen teithio ledled Cymru)

(37 awr yr wythnos)

Cyflog yn yr ystod o £20,000.00 i £25,000.00 y flwyddyn yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad gwybodaeth ynghyd â budd cynllun pensiwn cwmni.

Cylch gwaith y swydd fydd gweithredu fel person cymwys arweiniol y cwmni ar gyfer Iechyd a Diogelwch ar draws ein busnes a chyda’n isgontractwyr. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gydag ystod o sefydliadau sy’n cynnal arolygiadau safle. Mae bod yn gyfarwydd ag arferion diwydiant iechyd a diogelwch fel asesiadau risg a systemau gwaith diogel, ynghyd â gwybodaeth fanwl am ddeddfwriaeth gyfredol HSE yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae sgiliau cyfathrebu, trefnu a TG da yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon ac mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn hunangofrestredig gyda’r Cyngor Gweithlu Addysgol fel Ymarferydd Dysgu Gydol Oes. Mae cymhwyster Iechyd a Diogelwch proffesiynol yn ddymunol fel cymhwyster Lefel 5/6 NEBOSH neu fath tebyg, cymhwyster IOSH Lefel 3 o leiaf. Mae angen trwydded yrru lawn a thrafnidiaeth ei hun~ yn hanfodol ar gyfer y swydd hon wrth i deithio i ymweld â safleoedd eraill fod yn ofynnol.

I wneud cais am y swydd hon, ysgrifennwch yn y lle cyntaf gan amgáu eich CV llawn i

Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cambrian Training Company Ltd, Ty Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Clawdd Offa, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.
Neu fel arall e-bost:stephen@csmbriantraining.com
Mae Cambrian Training Company Ltd yn gyflogwr cyfle cyfartal

associated logos