Swyddi

Swyddog Hyfforddi o ansawdd uchel

I asesu mewn Lletygarwch

Ardal: Gogledd Cymru

(37 awr yr wythnos)

Cyflog cychwynnol oddeutu £18,819.00 y flwyddyn a chynllun budd-dal phensiwn cwmni

Profiad galwedigaethol blaenorol fel cogydd a pharatoi a choginio bwyd i safon uchel yn hanfodol.

Mae sgiliau cyfathrebu, trefnu a TG da yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon. Mae Siaradwr Cymraeg a chofrestriad Ymarferydd WBL gyda Chyngor y Gweithlu Addysgol (EWC) yn ddymunol. Mae trwydded yrru ddilys lawn a chludiant eich *hun hefyd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

I wneud cais am y swydd hon, ysgrifennwch yn y lle cyntaf gan amgáu eich CV llawn a manylion cyflog presennol at:

Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf, T? Cambria, Uned 10 Parc Busnes Ffos Offa, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.

E-bost:stephen@cambriantraining.com  Ffôn: 01938 555 893

Bydd angen Datgeliad DBS Manwl, y  bydd y cyflogwr yn talu am hwn.

Mae cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf yn gyflogwr cyfle cyfartal

_______________________________________________________________________

associated logos