Swyddi

Swyddog Hyfforddi o ansawdd uchel

I asesu mewn Lletygarwch

Ardal: Gogledd Cymru

(37 awr yr wythnos)

Cyflog cychwynnol oddeutu £18,819.00 y flwyddyn a chynllun budd-dal phensiwn cwmni

Profiad galwedigaethol blaenorol fel cogydd a pharatoi a choginio bwyd i safon uchel yn hanfodol.

Mae sgiliau cyfathrebu, trefnu a TG da yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon. Mae Siaradwr Cymraeg a chofrestriad Ymarferydd WBL gyda Chyngor y Gweithlu Addysgol (EWC) yn ddymunol. Mae trwydded yrru ddilys lawn a chludiant eich *hun hefyd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

I wneud cais am y swydd hon, ysgrifennwch yn y lle cyntaf gan amgáu eich CV llawn a manylion cyflog presennol at:

Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf, T? Cambria, Uned 10 Parc Busnes Ffos Offa, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.

E-bost:stephen@cambriantraining.com  Ffôn: 01938 555 893

Bydd angen Datgeliad DBS Manwl, y  bydd y cyflogwr yn talu am hwn.

Mae cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf yn gyflogwr cyfle cyfartal

_______________________________________________________________________

Tiwtor Sgiliau Cyflogadwyedd

CWMNI HYFFORDDIANT CAMBRIAN

Yn chwilio am

Diwtor Sgiliau Cyflogadwyedd

o safon uchel

Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin

I gwmpasu ardaloedd Hwlffordd, Aberdaugleddau a Llanelli

(37 awr yr wythnos)

Cyflog hyd at £20,400.00 y flwyddyn yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad gwybodaeth ynghyd â chynllun pensiwn y cwmni

Mae sgiliau cyfathrebu, trefnu a TG da yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon. Mae trwydded yrru gyfredol lawn a chludiant eich hunain yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus hunangofrestru fel Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith gyda’r Cyngor Gweithlu Addysgol.

I wneud cais am y swydd hon, ysgrifennwch yn y lle cyntaf gan amgáu eich CV llawn a manylion cyflog cyfredol at:

Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cambrian Training Company Ltd, T? Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Offa’s Dyke*, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.

E-bost: stephen@cambriantraining.com Ffôn: 01938 555893

Bydd angen Datgeliad DBS Manwl ar draul y cyflogwr.

Mae Cambrian Training Company Ltd yn gyflogwr cyfle cyfartal

_______________________________________________________________________

Mae CWMNI HYFFORDDIANT CAMBRIAN

Yn chi’n chwilio am berson cymwys ar gyfer y swydd

SWYDDOG  DATA / GWEINYDDWR

   Wedi’i lleoli yn Brif Swyddfa’r Trallwng

(Amser Llawn 37 awr yr wythnos)

Pwrpas y swydd fydd cyflawni dyletswyddau prosesu gweinyddol a data, cysylltu â chleientiaid y cwmni a chwsmeriaid dros y ffôn ac yn electronig. Rhaid bod â sgiliau trefniadol a rhyngbersonol ardderchog, cyfathrebwr effeithiol, sgiliau cwsmeriaid a TG yn hanfodol. Byddai siarad Cymraeg yn ddymunol er *nad yw’n hanfodol.

Am fwy o wybodaeth yngl?n â’r swydd hon, cysylltwch â Stephen Bound. I wneud cais am y swydd hon, ysgrifennwch yn y lle cyntaf gan amgáu eich CV llawn a manylion cyflog cyfredol i:
Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cambrian Training Company Ltd, Ty Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Offa’s Dyk, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.

Ffôn: 01938 555 893 E-bost: Stephen@cambriantraining.com


Mae Cambrian Training Company Ltd yn gyflogwr cyfle cyfartal

associated logos