survey-results

Swyddi

Swyddog Hyfforddi o ansawdd uchel

I asesu mewn Lletygarwch

Ardal: Gogledd Cymru

(37 awr yr wythnos)

Cyflog cychwynnol oddeutu £18,819.00 y flwyddyn a chynllun budd-dal phensiwn cwmni

Profiad galwedigaethol blaenorol fel cogydd a pharatoi a choginio bwyd i safon uchel yn hanfodol.

Mae sgiliau cyfathrebu, trefnu a TG da yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon. Mae Siaradwr Cymraeg a chofrestriad Ymarferydd WBL gyda Chyngor y Gweithlu Addysgol (EWC) yn ddymunol. Mae trwydded yrru ddilys lawn a chludiant eich *hun hefyd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

I wneud cais am y swydd hon, ysgrifennwch yn y lle cyntaf gan amgáu eich CV llawn a manylion cyflog presennol at:

Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf, Tŷ Cambria, Uned 10 Parc Busnes Ffos Offa, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.

E-bost:stephen@cambriantraining.com  Ffôn: 01938 555 893

Bydd angen Datgeliad DBS Manwl, y  bydd y cyflogwr yn talu am hwn.

Mae cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf yn gyflogwr cyfle cyfartal

_______________________________________________________________________

Swyddog Hyfforddi o ansawdd uchel


I asesu mewn Gweithgynhyrchu Bwyd a Chigyddiaeth
Byddai’r gallu i asesu Rhagoriaeth Gweithgynhyrchu Bwyd ar lefel 4 yn fantais

Ardal: De Ddwyrain Cymru

Abertawe / Caerdydd / Casnewydd
(37 awr yr wythnos)

Cyflog cychwynnol o dua £18,819.00 y flwyddyn
Ynghyd â mantais cynllun pensiwn cwmni.


Mae profiad blaenorol mewn cynhyrchu bwyd a chigyddiaeth yn hanfodol. Mae Dyfarniad Aseswr A1 yn ddymunol, byddai gwybodaeth TG yn fanteisiol. Mae Siarad Cymraeg a chofrestriad fel Ymarferydd WBL â’r Cyngor Dysgu’r Gweithlu (EWC) yn ddymunol. Mae trwydded yrru ddilys lawn a chludiant eich hunain hefyd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r sydd wag hon, cysylltwch â Stephen Bound. I wneud cais am y swydd hon, ysgrifennwch yn y lle cyntaf gan amgáu eich CV llawn a manylion cyflog cyfredol at:
Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cambrian Training Company Ltd, Ty Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Clawdd Offa, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.

Ffôn: 01938 555 893 E-bost: Stephen@cambriantraining.com

Bydd angen Datgeliad Manwl o’r Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) ar draul y cyflogwr.

Mae Cambrian Training Company Ltd yn gyflogwr cyfle cyfartal

_______________________________________________________________________

Swyddog Hyfforddi o ansawdd uche

I asesu mewn Lletygarwch

Ardaloedd: Rhanbarthau Gogledd/Canolbarth a De Ddwyrain Cymru

(37 awr yr wythnos)

Cyflog cychwynnol o tua £18,819.00 y flwyddyn ynghyd â budd cynllun pensiwn y cwmni.

Mae profiad galwedigaethol blaenorol yn y diwydiant lletygarwch yn hanfodol. Mae dysgu sy’n seiliedig ar waith a phrofiad asesu ynghyd â chymwysterau CAVA neu Aseswr yn ddymunol, ynghyd â'r gallu i siarad Cymraeg. Mae sgiliau cyfathrebu, trefnu a TG da yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon. Mae trwydded yrru gyfredol llawn a chludiant eich hunain yn hanfodol. Bydd gofyn ir ymgeiswyr llwyddiannus hunan- gofrestru fel Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith gydar Cyngor
Gweithlu Addysgol.

I wneud cais, ysgrifennwch yn y lle cyntaf gan amgáu eich CV llawn a manylion cyflog cyfredol at:

Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cambrian Training Company Ltd, Ty Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Offa's *Dyke, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.

E-bost: stephen@cambriantraining.com Ffôn: 01938 555 893

Bydd angen Datgeliad DBS Manwl ar draul y cyflogwr.
Mae Cambrian Training Company Ltd yn gyflogwr cyfle cyfartal

associated logos