*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd angen i’r ymgeiswyr llwyddiannus gyflawni’r tasgau canlynol yn ystod eu hamser yn Diablos: Paratoi bwyd Coginio yn ystod gwasanaeth Sicrhau y cedwir y gegin yn

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae arnom angen unigolyn yn y feithrinfa i gefnogi’r gwaith cynllunio a gweithredu gweithgareddau gyda phlant unigol neu grwpiau o blant; hyrwyddo addysgu a dysgu effeithiol.

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am Glerc Cofnodi Data i deipio gwybodaeth i’n cronfa ddata o ddogfennau papur. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn llythrennog ar y cyfrifiadur ac

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Cynorthwyo’r gweinyddydd swyddfa gyda thasgau gweinyddol o ddydd i ddydd megis: Monitro lefelau stoc ac archebu Prosesu archebion Teipio Dogfennau Word / Taenlenni Excel Ffeilio a

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Fel Cynorthwyydd Gweinyddol, bydd disgwyl i chi roi cymorth i’r tîm cyfan. Eich gwaith chi fydd cyflawni gweinyddiaeth sylfaenol er mwyn galluogi’r Cyfarwyddwyr i ganolbwyntio ar

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Swydd barhaol i rywun ifanc, awchus ac egnïol ffynnu mewn cwmni sy’n tyfu. Wrth i’r cwmni dyfu, bydd y wobr i chi’n tyfu hefyd.  Bydd y

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a diwyd i ymuno â’n tîm cyffrous sy’n tyfu yn MamGu Welshcakes. Rydym yn agor caffi / siop yng nghanol

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Anfonebu, Amserlenni gwaith a chofnodi gwybodaeth am gleientiaid i mewn i’r feddalwedd amserlennu gwaith, ysgrifennu dyfynbrisiau, mynd ar drywydd taliadau, ateb y

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â’n tîm sy’n tyfu. Bydd rhai tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym wrthi’n chwilio am rywun sy’n caru ffasiwn yr oes a fu i ymuno â’n tîm bach. Mae cyfrifoldebau’r swydd fel a ganlyn: Sicrhau bod pob

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae angen rhywun i helpu mewn meithrinfa, bydd y dyletswyddau’n cynnwys newid cewynnau plant, helpu gyda bwydo, cefnogi gweithgareddau chwarae, gorchwylion domestig, cysylltu gyda rhieni, cyflawni

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae’r Grousemoor Country House yn edrych i recriwtio Gweinyddydd Cyffredinol. Mae’r prif ddyletswyddau’n cynnwys: Cymryd galwadau ffôn, Cadw lle i westeion ar y gronfa ddata, Anfon

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Pwrpas y Swydd – Cynorthwyydd Gofal Iechyd Dan Hyfforddiant: Mae Ashdale Care Ltd yn darparu gwasanaeth rheoli gofal personol i bob cleient ar ffurf cynllun gofal.

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Dyma gyfle i weithio mewn siop goffi a chludfwyd annibynnol newydd ei hagor, sy’n gweini bwyd llysieuol/fegan a rhai bwydydd seiliedig ar gig, diodydd poeth a

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Perfformio ymchwil ansoddol a meintiol sylfaenol ac uwch, casglu data, paratoi a dadansoddiad rhagarweiniol ar gyfer rhaglenni ymchwil; perfformio gwaith cysylltiedig a

Read More