*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Gweithredu’r til, a’i fantoli bob dydd. Gweini cwsmeriaid mewn ffordd bleserus a chwrtais. Glanhau’r gegin, ardal y caffi a thoiledau’r caffi yn

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Cynorthwyo’r Cogyddion a’r Prif Gogydd gyda dyletswyddau dyddiol y Gegin a fydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Olchi llestri, Cadw ardal y gegin

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Paratoi a gweini byrbrydau sylfaenol a chiniawau ysgafn, cacennau, coffi ac amrywiaeth o ddiodydd poeth eraill. Cynnal safon lanhau uchel. Defnyddio til

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Dyletswyddau glanhau allanol amrywiol fel golchi dan bwysedd, golchi ffenestri, glanhau adeiladau. Gallai’r swydd ofyn am sifftiau nos achlysurol, ond bydd yr oriau gwaith yn ystod

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â’n busnes teuluol. Y tasgau fydd gofalu ar ôl ein cwsmeriaid presennol ac ehangu’n sail gwsmeriaid. Hoffem gael rhywun

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â’n cwmni sy’n creu Gwisgoedd Ffansi a Gwisgoedd ar gyfer Dawnsio. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Torri lledr a ffabrigau o batrymau

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. CYFRIFOLDEBAU: Teipio, ffeilio, agor a chau ffeiliau electronig, ffacsio a llungopïo Gweithio oriau agor ar ddydd Sadwrn ar rota Ateb y ffôn, cofnodi galwadau ffôn, rhoi

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rôl Cynorthwyydd Teithiau yw rhoi cymorth gweinyddol i Drover Holidays mewn rôl sy’n wynebu cwsmeriaid, gan ganolbwyntio ar deithiau cerdded a beicio. Mae’r prif dasgau’n cynnwys:

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae’r dyletswyddau’n cynnwys: Archebu cynhwysion a phecynnau Pwyso a chymysgu cynhwysion (gan ddilyn ryseitiau), Rhoi cynhyrchion at ei gilydd, Llwytho cerbydau, Golchi llestri a glanhau ar

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y gweithiwr yn gweithio gyda’r gweithwyr cynhyrchu presennol yn y ffatri yn Cross Hands. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n bennaf yn ein hadran cig

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Dylai fod gan yr ymgeisydd: Gwybodaeth y gellir ei dangos am offer golygu fideos (Final Cut Pro, Adobe Premier, Adobe After Effects a meddalwedd gysylltiedig), Gwybodaeth

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae FARMERS yn gwmni prysur, sy’n tyfu yng nghalon Cymru. Rydym yn tyfu ac yn distyllu lafant ac yn creu hufenau a balmau’r corff. Rydym yn

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn graddedig brwdfrydig i weithio mewn busnes bach ond sy’n tyfu’n gyflym. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo gyda nifer o weithrediadau

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Cynhyrcha Confederate Chemicals Ltd. ystod o gyfuniadau powdr a hylif cemegol a ddefnyddir ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau gan gynnwys prosesu metelau, codi paent a hylendid

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd dyletswyddau a chyfrifoldebau’n cynnwys: Darparu safon uchel o ofal parhaus i bob cleient er mwyn sicrhau ansawdd bywyd. Trin cleientiaid, teuluoedd, cydweithwyr a phobl eraill

Read More