Byddwch yn gweithio dan y Prif Gogydd sydd wedi gweithio mewn bwytai mawreddog fel y Grosvenor Chester yn Gales of Llangollen. Byddwch yn cael eich hyfforddi ym mhob agwedd ar gynhyrchu bwyd a choginio, gan gynnwys coginio Sous Vide, cigyddiaeth a phobi gan fod popeth yn cael ei wneud ar y safle. Bydd y dyletswyddau’n

Read More

Mae Borth Wild Animal Kingdom yn chwilio am Brentis Gweinyddydd Busnes i gwblhau cymhwyster Gweinyddiaeth Busnes. Byddai’ch prif rôl yn cynnwys cyflawni’r holl ddyletswyddau gweinyddol ar gyfer busnes bach teuluol, gyda’r dyletswyddau’n cynnwys teipio, ateb y ffôn, trefnu apwyntiadau, ffeilio a dyletswyddau gweinyddol eraill sy’n gysylltiedig â rhedeg sw. Oriau: 9.30am-5pm – yn hyblyg dros 4

Read More

Unigolion diwyd sydd â diddordeb mewn arlwyo a bwyd, i helpu ym mhob agwedd ar waith y gegin. Yn ei hanfod, paratoi bwyd gyda’r rhagolwg o waith dyfnach os oes diddordeb. Caffi/bistro prysur iawn i unigolion uchel eu cymhelliant sy’n caru gweithio mewn amgylchedd cyflym. Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys rhai gweithgareddau blaen tŷ,

Read More

Unigolion diwyd sydd â diddordeb mewn arlwyo a bwyd, i helpu ym mhob agwedd ar waith y gegin. Yn ei hanfod, paratoi bwyd gyda’r rhagolwg o waith dyfnach os oes diddordeb. Caffi/bistro prysur iawn i unigolion uchel eu cymhelliant sy’n caru gweithio mewn amgylchedd cyflym. Oriau: 30-40 awr yr wythnos Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol Dyddiad Cau: 25/05/18

Read More

Cyfleoedd newydd cyffrous i ennill wrth ddysgu gydag un o’n Prentisiaethau Sylfaen newydd mewn Gweithgynhyrchu. Cynigiwn gyfle i chi weithio ym myd cyflym a chyffrous gweithgynhyrchu pwdinau moethus, a fydd yn ei dro’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa ym mhob swyddogaeth ar draws y diwydiant. Bydd y rôl yn cwmpasu pob maes o’r broses

Read More