Author: Katy Godsell

Rhoddodd cydweithwyr a ffrindiau Katy Godsell, sef rheolwraig marchnata Cwmni Hyfforddiant Cambrian, eu dwylo’n ddwfn yn eu pocedi dros ?yl y Nadolig i godi £553 ar gyfer Cronfa Ganser Lingen Davies yn Ysbyty Brenhinol yr Amwythig. Mae Katy, sy’n gweithio ym mhencadlys y cwmni hyfforddiant arobryn yn y Trallwng, newydd gwblhau triniaeth ar gyfer canser… Read more »

Mae un o gigyddion mwyaf adnabyddus Cymru’n apelio at ddysgwyr a chyflogwyr i roi cynnig ar Wobrau Cymwysterau Galwedigaethol (Gwobrau VQ) eleni, sy’n cael eu lansio heddiw (dydd Mercher, 5 Chwefror) Cafodd Tomi Jones, 24 oed, perchennog Jones’s Butchers, Llangollen, hwb enfawr i’w yrfa a’i fusnes ar ôl ennill gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn ar… Read more »

Yn aml, mae llwyddiant unrhyw glwb chwaraeon yn cael ei orchymyn gan gryfder ei rwydwaith cymorth a’i gadwyn gyflenwi sy’n cyflawni chwaraewyr ifanc dawnus sy’n gallu cystadlu ar y lefel uchaf. Mae Clwb Rygbi COBRA yn enghraifft berffaith o glwb sy’n anelu at fod yn gryf o’r gwreiddiau i fyny. Fe’i ffurfiwyd fel Cymdeithas Rygbi… Read more »